Vælg en side

HVOR MANGE?

KVADRATMETER

Hvor stor er en fodboldbane, og hvor mange procent af Jorden er dækket af vand?

Hvor mange kvadratkilometer er Danmark?

Danmark har et samlet areal på 43.098,31 km2 (nr. 134 på listen over verdens lande – Grønland og Færøerne er ikke medregnet). 1,6% af Danmarks areal består af vand. Danmark 7.314 km kystlinje og 69 km grænse.

Hvor mange kvadratmeter er en fodboldbane?

En normal international fodboldbane er 65 x 102 meter, svarende til 6.630 kvadratmeter.

Hvor mange kvadratmeter er en tønde land?

En tønde land svarer til cirka 5.516,2 m². En tønde land var oprindeligt det areal, der kunne tilsås med en tønde sædekorn.

Hvor mange kvadratmeter er en hektar?

En hektar (ha) er 100 meter x 100 meter, hvilket svarer til 10.000 m².

Hvor mange procent vand er der på Jorden?

70 procent af Jordens overflade er dækket af hav. Overraskende nok, er vand faktisk et yderst sjældent stof på Jorden, da det kun udgør 0,05 procent af klodens samlede masse.

Manger du svar på et spørgsmål?